BODOVÁNÍ KOROUŽKU

PROČ BODOVÁNÍ?

Různý systém ohodnocení výkonu člověka provází od počátků věků lidstva. Záleží na tom co chce toto ohodnocení u dětí a u skupiny pozdvihnout a vést na výší úroveň, ocenit a uznat. Důležité také je, aby tento systém ohodnocení byl stejně spravedlivý ke všem bez rozdílu. Aby byl pro jednotlivce jednoduše srozumitelný a zároveň i motivaci v tom nejlepším: chování, aktivitě, ´účasti na akcích, ohodnocení výkonu i celé skupinu. "Popřípadě oddělit obilí od plevu" (spravedlivou sankcí v případě nevhodného chování či nedostatečných výkonů). Proč hodnosti, tu členové mohou nosit viditelně na triku, je to viditelné ohodnocení výkonů. 

Bodovací systém :

1. Účast.

+5 bodů je přidělováno, za každou účast dětí na pravidelných trénincích, stejné body, které jsou omluveny svými zákonnými zástupci před daném tréninkem min 1 hod. (z důvodu nemoci, mimořádné rodinné události).

-5 bodů za neomluveno účast na tréninku.

+10 bodů naplánovaných akcí a výpomoc při přípravě doprovod na Finálovém turnaji.

+10 bodů za každý turnaj jako rozhodčí, zápis bodů, pomocný rozhodčí, čároví rozhodčí a arbitr týmu.

+10 bodů za každý odehraný turnaj Městské kolo a Vánoční.

+15 bodů za každý odehraný turnaj Krajském kole (získávají pouze nominovaní účastníci).

+20 bodů za každý odehraný turnaj Finálovém kole (získávají pouze nominovaní účastníci).

Body za účast na soutěži obdrží pouze zúčastněné děti, všichni mají stejnou možnost se do soutěže nominovat.

- 10 bodů narušuje svým chováním trénink, turnaje a společné akce.

-50 bodů které nebude včas omluveno z naplánovaných akcí a soutěží - Městské kola

-100 bodů které nebude včas omluveno z naplánovaných akcí a soutěží Krajském kola je ztráta VIP.  Zákonní zástupci neomlouvají písemně či SMS. Každý člen je automaticky přihlášen. Je to na rodičích. (z důvodu neustálého psaní a registrování)

2. Věci.

  +5 bodů je přidělováno, pokud má dítě všechny potřebné věci určené na trénink, akci a soutěží.                                    - 5 bodů je přidělováno za věci , určené na trénink, akci a soutěží. (triko, brýle, Nerfku, obuv)                                          - 20 bodů je přidělováno za věci, na turnajích jako Městské kolo, Krajské kolo a Finále (Omluvou je pouze turnajové triko pokud je v danou chvíli "v prádle na praní" (což je třeba včas nahlásit)).                          


3. Trénink, turnaje.

+10 bodů a méně je přiděleno členum, za účast svého týmu v soutěži a soustředění (1. místo = +20 bodů, 2. místo = +15 bodů, 3. místo = +10 bodů 4. místě +5. bodů 5. místo 2. body 6. místo 1. bod a další). Na akcích jsou body rozděleny vždy jednotlivcům na základě umístění všem i smíšených týmů.

Děti jsou na tréninku rozděleny trenérem do herních týmů na základě potřeb před chystanou soutěží, v mezičase si děti vytvářejí herní týmy dle své vlastní domluvy (chceme, ať mají šanci i méně zdatní hráči nebo nováčci).

4. Trefy.

+ 5 body je přiděleno členu, za každou trefu do terče v průběhu hry na pravidelném tréninku a soutěží. Popřípadě při jiném druhu tréninku (dva na dva, jeden na jednoho atd...).

5. Různé (aktivity).

+5 - 10 bodů je přiděleno členu či týmu, pokud samostatně v průběhu tréninku nebo soustředění, sbírá náboje. Nebo úklid překážek.

+10 - 50 bodů je přiděleno členu, pokud bude po dobu tréninku nebo soustředění pískat 2 a více hry (jestli je toho schopen rozhodne vždy trenér - protože pískat opravdu mohou pouze jedinci jenž rozumí zcela pravidlům a hře fair play).

+10 - 20 bodů může na jednom tréninku, soustředění, akci nebo soutěži, udělit doprovázející trenér za mimořádný výkon nebo čin.

-25 - 100 bodů je přiděleno členu, který se neřídí pokyny trenéra nebo instruktora a pravidel kroužku (nerespektování trenéra a instroktorů jejich pokynů, sběr nábojů, dodržování BP o němž byl každý proškolen, dodržování kodexu kroužku a pravidel, opakované neúčasti v kroužku a turnajích.                          

Některých případech ztráta VIP. Při opakování je věc řešena se zákonnými zástupci a při dalším opakování je ukončena činnost daného člena. 


Turnaje s náhradníkem princip ABC. Hraji: 1.turnaj ABC, 2.turnaj ABD, 3.turnaj ADC, 4.turnaj DCB. 

Bodování bude aktualizováno 1 měsíčně v tabulce odkaz níže.


NERF - HK - organizace pro mimoškolní a volnočasová aktivita pro děti i dospělé Hradec Králové. IČO: 422 38 579

Přihlas se a zažij to!
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!