PRO KOHO JE A NENÍ KROUŽEK URČEN

PRO KOHO JE A NENÍ KROUŽEK URČEN

Před přihlášením svého dítěte do našeho zájmového kroužku, doporučujeme pečlivě zvážit splnění následujících kritérií, která jsou pro tento typ kroužku nezbytná:

  1. Náš zájmový kroužek je určen jak pro kluky, tak i pro holky ve věku od 7 do 14 let, kteří jsou účastníky základní školní docházky bez zvláštního určení. Je vhodný pro děti, které nevyžadují speciální pedagogickou práci nebo asistenta při své činnosti. Kroužek není vhodný pro tělesně nebo duševně hendikepované děti, ty, které nejsou schopny samostatně zvládnout tréninkovou zátěž, nebo pochopit pravidla a respektovat autority vedení kroužku.

  2. Náš kroužek je zájmově zaměřen a pracuje formou tříčlenných herních týmů. Týmy spolu trénují, vzájemně komunikují a vytvářejí společnou taktiku s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků v soutěžích. Děti vyjadřují zájem soutěžit a dosahovat vítězství. Proto děti přihlášené do tohoto kroužku budou zařazeny do jednotlivých týmů a aktivně se účastní soutěží, přičemž se společně zdokonalují. Kroužek není pouze tréninkovým doplňkem bez účasti na soutěžích.

           3. Nejsme typ zájmového kroužku, kam chodí děti jen, pro pobavení a pouze na trénink, ale zúčastňují se soutěží jako team. Trénink je pouze forma, kterou připravujeme děti na soutěže různého typu (NERFLIGA České republiky). Cílem zájmového kroužku je naučit děti vzájemné spolupráci v teamu, vzájemné komunikaci a vytváření společné strategie s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku (ne vždy to musí být vítězství), zlepšování svých dovedností a posouvat příčku svého teamu výše. Své dovednosti a zkušenosti pak děti zúročují v jednotlivých soutěží kterých se dle typu zúčastňují. Odkaz: TURNAJE NERF-HK

            4. Každý přihlášený člen (jeho zákonný zástupce) je s automatickou účastí na soutěži srozuměn předem a pokud bez vážného důvodu odmítne se soutěže zúčastnit může být, jeho další působení v kroužku ze strany trenéra odmítnuto (je možnost dát přednost jinému zájemci, který chce s teamem spolupracovat a soutěžit v turnajích).

             5. Kroužek je pro děti, které v dané činnosti podporují jejich zákonní zástupci (rodiče, opatrovníci) formou dohledu nad docházkou a přípravou věcí na tréninky, podporou a pomocí s účastí na soutěžích a soustředěních, sledování výsledků svých dětí a jejich povzbuzování a v neposlední řadě komunikaci s vedením kroužku.Tento zájmový kroužek má tři herní týmy :

NERF TEAM MINI  6 - 9 let.

NERF TEAM MLADŠÍ žáci   10 - 12 let.

NERF TEAM STARŠÍ žáci   13 - 15 let.

NERF - HK - organizace pro mimoškolní a volnočasová aktivita pro děti i dospělé Hradec Králové. IČO: 422 38 579

Přihlas se a zažij to!
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!