PRAVIDLA KROUŽKU

ZDE NAJDETE PRAVIDLA KROUŽKU A TÁBORA 

1. Každý člen kroužku, chodí na pravidelné tréninky a akce v přesně daný čas (nejdříve 5 minut před zahájením a 5 minut po zahájení). Pokud se nemůže na danou činnost člen dostavit (včas nebo vůbec), je jeho povinností řádně se omluvit (omlouvají zákonní zástupci dítěte písemně nebo SMS). Pokud nebude člen třikrát řádně omluven ze své neúčasti za dané pololetí, nebude nominován na soutěže či vyloučen z kroužku.

2. Každý člen kroužku, chodí na pravidelné tréninky, soustředění, soutěže a akce řádně vybaven tak jak je minimálně doporučeno.

3. Každý člen kroužku, šetrně nakládá s materiálem kroužku a zapůjčenými věcmi kroužku, úmyslně je neničí a nepoškozuje. Pokud se tak stane bere na vědomí že škoda bude k uhrazení požadována po jeho zákonných zástupcích (rodičích, opatrovnících). Zapůjčené věci vrací člen vždy po skončení své činnosti na místo (nebo tomu) odkud si je zapůjčil.

4. Každý člen kroužku ví, že kroužek vedou trenéři a instruktoři a jsou zodpověděni za bezpečnost a zdraví daného člena. Proto se vždy řídí jejich rozhodnutími a pokyny, popřípadě i pokyny určené jiné osoby (doprovod na soutěže a akce). Každý člen kroužku, se chová k ostatním členům slušně a tolerantně (pokud jde o závažnější problém, vždy se obrací na trenéra nebo instruktora s požadavkem problém vyřešit).

5. Mobilní telefony slouží ke komunikaci. V případě dětí a mládeže k nezbytnému kontaktu s rodiči. Pokud si jej někdo vezme, bere si jej na vlastní zodpovědnost! Porušení pravidla vede k napomenutí člena, při opětovném opakování napomenutí může dojít k vyloučení z kroužku!

6. Každý člen kroužku ví, že bez dovolení neopouští tělocvičnu bez dovolení trenéra nebo instruktora. Totéž platí i v případě soustředění, soutěže nebo akci.

7. Každý člen kroužku se automaticky dle svého věku a zkušeností zapojuje do potřebných činností kroužku (sběr nábojů, pískání, příprava a úklid materiálu zcela dobrovolně), na pokyn trenéra nebo instruktora.

8. Každý člen kroužku, hraje fairplay a dodržuje při hře pravidla hry a kodex hry. Tak jak se budete chovat Vy k ostatním, tak se budou chovat oni k Vám. Nezapomínejte že každý z členů kroužku svým chováním, dodržováním pravidel ukazují ostatním, jaký je celý kroužek.

9. Nedodržení daného řádu, bezpečnosti nebo pokynů trenéra (instruktora), fyzického násilí, šikanovaní, může být člen z kroužku vyloučen! Nosí předepsanou obuv z důvodu bezpečnosti. Běhání v těločvičně v ponožkách není bezpečné.

10. Nenarušuje svým chováním trénink, turnaje a společné akce, nebude nominován na soutěže či vyloučen z kroužku.
                              

NERF - HK - organizace pro mimoškolní a volnočasová aktivita pro děti i dospělé Hradec Králové. IČO: 422 38 579

Přihlas se a zažij to!
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!