KODEX HRÁČE NERFLigy

PRINCIPŮ FAIR PLAY HRÁČE. 

1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.

Soutěže vždy na základě pravidel (propozic) rozhodují pověření rozhodčí, kteří určují zda byl kterýkoli hráč regulérně zasažen, zda hráč udělal přešlap, zda byla trefa nebo jinak porušeno jakékoli pravidlo turnaje (propozic). Hráč který správně dodržuje pravidla turnaje (propozice) vždy hraje fair play!

Je vždy čestné a v souladu s morálním pravidlem fair play, pokud hráč sám uzná svůj zásah na základě 100% jistoty že zásah cítil a je si jistý že zásah byl regulérní (tedy od hrajícího hráče a nikoli odrazem). Pokud si tímto hráč není 100% jist, je podle pravidel určený rozhodčí, který má pravomoc okamžitě určit platnost zásahu, jinak hráč pokračuje dál ve hře. Hráč tak neporušuje morální pravidlo fair play hry!

2. Uznám, že soupeř je lepší, a po zápase mu podám ruku, vzdávám mu tím čest.

Vždy po zápasu si herní týmy podají vzájemně v polovině hřiště ruce s přáním za dobrou hru. Vítězové na důkaz vzdaní cti poraženým a poražení na důkaz uznání vítězství.

3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.

Vítěz zápasu se vždy chová slušně k daným poraženým herním týmům, protože si uvědomuje že dnes je vítěz a zítra může být poražený. A žádná sláva netrvá věčně. Je nepřístupné osočovat nebo pomlouvat (třeba i skrytě) vítězný tým nebo jednotlivé hráče z nedodržování pravidel hry nebo fair play hry, pokud rozhodčí určili jinak.

4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.

Každý herní tým nasadil v boji o vítězství vše co v rámci pravidel mohl a uměl, bojoval s plným nasazením a proto si zaslouží poražený herní tým úctu a uznání vítěze. 

5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče.

Každý turnaj NERFLIGY se hraje podle předem určených pravidel, které má každý hráč a herní tým znát a dodržovat. Tyto pravidla jsou pro všechny jednotlivé hráče a herní týmy daného turnaje stejné bez výjimky. Dodržování pravidel turnaje hráčem, nevylučuje i dodržování morálního pravidla fair play hry každým hráčem účastnícího se tohoto turnaje.

6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi.

V průběhu zápasu vždy hráč hraje podle pravidel turnaje a respektuje rozhodnutí určených rozhodčích daného zápasu (nikdo jiný než rozhodčí nemá právo rozhodovat o nedodržení pravidel turnaje). Mimo zápas se řídí hráč pokyny pořadatelů (prostřednictvím svého trenéra, který je za něj zodpovědný). Pokud má hráč pocit že něco není v pořádku, vždy toto řeší nejprve se svým trenérem.

7. Chci vyhrát, ale nikoli za každou cenu.

Herní tým se účastní turnaje aby získal vítězství, ale i vítězství má svou hodnotu a cenu. Vždy hraje herní tým i jednotlivý hráči tak, aby neporušovali pravidla turnaje a dodržovali morální princip hry fair play.

V průběhu zápasu hráči na sebe navzájem nepokřikují a neobviňují se z nečestnosti nebo že někdo byl zasažen a nechce se přiznat (uráží tak morální čest jiného hráče). Protože jen rozhodčí je tu od toho, který určuje zda byl hráč zasažen nebo nesplnil některé z pravidel turnaje a nikoli hráči popřípadě diváci.

8. Férové sportovní chování je mi vlastní.

Značkou morálního kreditu fair play hry daného klubu a jeho hráčů a herních týmů je i chování mimo kolbiště, vzájemným respektem a úctou ke všem ostatním hráčům a herním týmům, trenérům, rozhodčím a organizátorům turnaje.

9. Svým chováním jdu příkladem mladším hráčům.

Starší zkušenější herní týmy a jednotlivý hráči jsou vždy příkladem pro mladší nebo začínající herní týmy a jednotlivé hráče. Právě chování zkušenějších hráči, jejich dodržování pravidel turnaje a hry v duchu morálního pravidla fair play určuje zda tyto prvky přeberou i oni. 

10. Diváci / fanoušci, jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému (pravidlo které hráč neovlivní).

Bez diváků a obecenstva a tedy podpory jednotlivých klubu by to snad na žádném turnaji nešlo. Přesto však i diváci by měli vědět že mohou svému tým fanděním podporovat, ale v mezích pravidel turnaje a slušnosti. 

Dávají tak svým chováním znát na jaké úrovni jejich tým je (však hráče ovlivnit nemůže).

Je vhodné ohodnotit potleskem, když už ne v průběhu zápasu, tak alespoň na konci potleskem úspěšný i neúspěšný herní tým za pěknou hru, dodržování pravidel a morálních pravidel fair play.


Takže pokud jste došly ve čtení až sem, než vyplníte přihlášku, klikněte níže na odkaz myškou a pokračujte na další.  

NERF - HK - organizace pro mimoškolní a volnočasová aktivita pro děti i dospělé Hradec Králové. IČO: 422 38 579

Přihlas se a zažij to!
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!